Legemiddelvisning

ReFacto AF - 3000 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: ReFacto AF
Virkestoff: Moroktokog alfa
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 3000 IE
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 3000 IE
Plaster 1 stk
Spritkompresser 2 stk
Infusjonssett 1 stk
Kompress 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD02
Varenummer: 076667

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/99/103/005
MT-dato: 06.05.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15914.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 20426.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -