Legemiddelvisning

Lamzede - 10 mg

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lamzede
Virkestoff: Velmanase alfa
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg
Pakning: Hetteglass 5x10 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A16AB15
Varenummer: 464015
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Chiesi Farmaceutici S.p.a.
MT-nummer: EU/1/17/1258/002
MT-dato: 23.03.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 43560.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 55847.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -