Legemiddelvisning

Kovaltry - 250 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kovaltry
Virkestoff: Oktokog alfa
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 250 IE
Pakning: 1 sett
Hetteglass 1 stk
Ferdigfylt sprøyte 1x2.5 ml
Adapter 1 stk
Injeksjonssett 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD02
Varenummer: 411518

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/15/1076/002
MT-dato: 18.02.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1500.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 1958.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -