Legemiddelvisning

Oxycodone Actavis - 20 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Oxycodone Actavis
Virkestoff: Oksykodonhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AA05
Varenummer: 475074

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 11-8802
MT-dato: 26.03.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 130.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 227.00
Trinnpris: 137.90
Refusjonspris: 137.90