Legemiddelvisning

Sifrol - 0.18 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sifrol
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 0.18 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 141945

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/97/050/004
MT-dato: 06.01.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 181.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 267.40
Trinnpris: 208.10
Refusjonspris: 208.10