Legemiddelvisning

Penicillin Actavis - 1.2 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Penicillin Actavis
Virkestoff: Benzylpenicillinnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1.2 g

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 07-4769
MT-dato: 09.08.1957
MT avregistrert dato: 22.12.2022

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Benzylpenicillin Panpharma (Panpharma SA)