Legemiddelvisning

AdTab - 48 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: AdTab
Virkestoff: Lotilaner
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 48 mg
Pakning: Blisterpakning 3 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP53BE04
Varenummer: 422604

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Elanco GmbH
MT-nummer: EU/2/22/288/014
MT-dato: 13.09.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -