Legemiddelvisning

Cloxacillin Stragen - 1 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cloxacillin Stragen
Virkestoff: Kloksacillinnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 10x1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CF02
Varenummer: 018485

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stragen Nordic A/S
MT-nummer: 04-2426
MT-dato: 10.11.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 153.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 232.00