Legemiddelvisning

Ocrevus - 300 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ocrevus
Virkestoff: Okrelizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 300 mg
Pakning: Hetteglass 1x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA36
Varenummer: 533363
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/17/1231/001
MT-dato: 08.01.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 56503.84
Maksimal utsalgspris for apotek: 72431.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -