Legemiddelvisning

Olopeg

Konsentrat til mikstur, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Olopeg
Virkestoff: Makrogol 4000 / Natriumsitrat / Sitronsyre / Natriumklorid / Kaliumklorid
Legemiddelform: Konsentrat til mikstur, oppløsning
Styrke: 525 mg/ ml / 19.5 mg/ ml / 16.5 mg/ ml / 7.3 mg/ ml / 1.9 mg/ ml
Pakning: Flaske 500 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A06AD65
Varenummer: 029568

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: MIP Pharma GmbH
MT-nummer: 11-8304
MT-dato: 23.11.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 96.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 159.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 159.00