Legemiddelvisning

ellaOne - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: ellaOne
Virkestoff: Ulipristalacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 1 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03AD02
Varenummer: 094447

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: LABORATOIRE HRA PHARMA (1)
MT-nummer: EU/1/09/522/003
MT-dato: 15.05.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -