Legemiddelvisning

Fiasp - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Fiasp
Virkestoff: Insulin aspart
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Hetteglass 1x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AB05
Varenummer: 110665

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S (2)
MT-nummer: EU/1/16/1160/007
MT-dato: 09.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 164.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 247.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 247.50