Legemiddelvisning

Proposure - 10 mg/ ml

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Proposure
Virkestoff: Propofol
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN01AX10
Varenummer: 403363

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Axience
MT-nummer: 16-11051
MT-dato: 21.04.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -