Legemiddelvisning

Metformin Sandoz - 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Metformin Sandoz
Virkestoff: Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BA02
Varenummer: 112827

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 15-10914
MT-dato: 29.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 116.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 185.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 185.10