Legemiddelvisning

Nobivac L4

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nobivac L4
Virkestoff: Leptospira interrogans serogruppe Canicola serovar Portland-vere (stamme Ca-12-000), inaktivert / Leptospira interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava (stamme As-05-073), inaktivert / Leptospira interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (stamme Ic-02-001), inaktivert / Leptospira kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Dadas (stamme Gr-01-005), inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 10x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI07AB01
Varenummer: 088562

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International BV - 5831 AN
MT-nummer: EU/2/12/143/002
MT-dato: 16.07.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -