Legemiddelvisning

Cotareg - 320 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Cotareg
Virkestoff: Valsartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 320 mg / 12.5 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA03
Varenummer: 421884

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11502
MT-dato: 25.04.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 802.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 1059.20
Trinnpris: 423.80
Refusjonspris: 423.80