Legemiddelvisning

Minirin - 60 mikrog

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Minirin
Virkestoff: Desmopressinacetat
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 60 mikrog
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: H01BA02
Varenummer: 024357

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ferring Legemidler AS
MT-nummer: 04-2636
MT-dato: 28.11.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 208.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 302.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 302.20