Legemiddelvisning

Zeldox - 20 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zeldox
Virkestoff: Ziprasidonhydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AE04
Varenummer: 583124

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2014
MT-status: Markedsført
Eksportland: Spania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 13-9576
MT-dato: 18.10.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 814.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 1074.80
Trinnpris: 462.10
Refusjonspris: 462.10