Legemiddelvisning

Tribovax vet

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tribovax vet
Virkestoff: Clostridium perfringens, type A alfa toksoid / Clostridium perfringens type B & C beta toksoid / Clostridium perfringens type D epsilon toksoid / Clostridium chauvoei / Clostridium novyi toksoid / Clostridium septikum toksoid / Clostridium tetani toksoid / Clostridium sordellii / Clostridium haemolyticum toksoid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Flaske av plast 1x50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI02AB01
Varenummer: 470406

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International BV - 5831 AN
MT-nummer: 07-5497
MT-dato: 17.04.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -