Legemiddelvisning

CaniLeish - 100 mikrog

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: CaniLeish
Virkestoff: Leishmania infantum sekreterte proteiner ESP)
Legemiddelform: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 100 mikrog
Pakning: 3 sett
Hetteglass 1 ml
Hetteglass 1 dose
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI07AO01
Varenummer: 439524

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.11.2012
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Virbac S.A.
MT-nummer: EU/2/11/121/003
MT-dato: 14.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Kun til veterinærer som er en del av Mattilsynets dyrehelsemyndighet eller veterinærer med særskilt brukstillatelse fra Mattilsynet.