Legemiddelvisning

CaniLeish - 100 mikrog

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: CaniLeish
Virkestoff: Leishmania infantum, ekskrerte sekrerte proteiner (ESP)
Legemiddelform: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 100 mikrog

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.11.2012
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Virbac S.A.
MT-nummer: EU/2/11/121/003
MT-dato: 14.03.2011
MT avregistrert dato: 05.10.2023

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Kun til veterinærer som er en del av Mattilsynets dyrehelsemyndighet eller veterinærer med særskilt brukstillatelse fra Mattilsynet.