Legemiddelvisning

Zomig Rapimelt - 2.5 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zomig Rapimelt
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 2.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.06.2005
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 10-7352
MT-dato: 15.09.2010
MT avregistrert dato: 15.09.2015