Legemiddelvisning

Cotellic - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cotellic
Virkestoff: Kobimetinibhemifumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 63 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EE02
Varenummer: 452500

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/15/1048/001
MT-dato: 20.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 57058.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 72785.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -