Legemiddelvisning

Vetocin - 10 IE/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vetocin
Virkestoff: Oksytocin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 IE/ ml
Pakning: Eske 10x25 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QH01BB02
Varenummer: 404972

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bela-Pharm GmbH & Co. KG
MT-nummer: 12-9321
MT-dato: 22.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Vetocin

Det er mangel på Vetocin 10 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning. Dyreeiere som bruker Vetocin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksytocin, som er virkestoffet i Vetocin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak