Legemiddelvisning

Forxiga - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Forxiga
Virkestoff: Dapagliflozinpropandiolmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BK01
Varenummer: 462070

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/12/795/008
MT-dato: 12.11.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1094.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 1432.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1432.30