Legemiddelvisning

Baraclude - 0.05 mg/ ml

Mikstur

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Baraclude
Virkestoff: Entekavirmonohydrat
Legemiddelform: Mikstur
Styrke: 0.05 mg/ ml
Pakning: Flaske 210 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AF10
Varenummer: 058506

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
MT-nummer: EU/1/06/343/005
MT-dato: 26.06.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4531.23
Maksimal utsalgspris for apotek: 5813.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -