Legemiddelvisning

BeneFIX - 2000 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: BeneFIX
Virkestoff: Nonakog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX )
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2000 IE
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 5 ml
Hetteglass 2000 IE
Adapter 1 stk
Renseserviett 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD04
Varenummer: 075733

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/97/047/007
MT-dato: 30.07.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11403.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 14575.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -