Legemiddelvisning

Trimbow

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trimbow
Virkestoff: Beklometasondipropionat / Formoterolfumaratdihydrat / Glykopyrronium
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 88 mikrog/ dose / 5 mikrog/ dose / 9 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator NEXThaler 3x120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03AL09
Varenummer: 406045

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Chiesi Farmaceutici S.p.a.
MT-nummer: EU/1/17/1208/012
MT-dato: 17.07.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1516.39
Maksimal utsalgspris for apotek: 1969.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1969.60