Legemiddelvisning

Valganciclovir Sandoz - 450 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Valganciclovir Sandoz
Virkestoff: Valganciklovirhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 450 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AB14
Varenummer: 480015

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 13-9728
MT-dato: 11.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 7627.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 9761.80
Trinnpris: 6494.60
Refusjonspris: 6494.60