Legemiddelvisning

Ledaga - 160 mikrog/ g

Gel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ledaga
Virkestoff: Klormetinhydroklorid
Legemiddelform: Gel
Styrke: 160 mikrog/ g
Pakning: Tube 1x60 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01AA05
Varenummer: 466667

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd
MT-nummer: EU/1/16/1171/001
MT-dato: 03.03.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15152.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 19450.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -