Legemiddelvisning

Bovilis Ringvac vet -

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bovilis Ringvac vet
Virkestoff: Trichophyton verrucosum
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: 1 sett
Hetteglass 5 doser
Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI02AP01
Varenummer: 008506

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International B.V.
MT-nummer: 1995-00343
MT-dato: 10.06.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Bovilis Ringvac vet. meldes midlertidig utgått

Bovilis Ringvac vet. "MSD Animal Health" meldes som midlertidig utgått fra 1. november 2020 til 1. januar 2024. Det finnes ingen andre markedsførte vaksiner mot Trichophyton verrucosum til bruk på storfe i Norge. Det finnes imidlertid en tilsvarende vaksine, Trichoben vet, som er markedsført i Sverige. Veterinærer som har behov for dette preparatet må søke Legemiddelverket om spesielt godkjenningsfritak. Det kreves brukstillatelse fra Mattilsynet for å anvende denne vaksinen. Flere av legemiddelgrossistene vil på bakgrunn av dette søke Mattilsynet om en felles brukstillatelse på vegne av sine kunder.

Les mer