Legemiddelvisning

Gonal-F - 450 IE/0.75 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Gonal-F
Virkestoff: Follitropin alfa
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 450 IE/0.75 ml
Pakning: Ferdigfylt penn 1x0.75 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03GA05
Varenummer: 391010

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/95/001/034
MT-dato: 24.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1214.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 1592.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -