Legemiddelvisning

Equisedan vet - 10 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Equisedan vet
Virkestoff: Detomidinhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN05CM90
Varenummer: 118418

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vetcare Limited
MT-nummer: 13-9548
MT-dato: 17.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -