Legemiddelvisning

Zolpidem Actavis - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zolpidem Actavis
Virkestoff: Zolpidemtartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF02
Varenummer: 008302

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 19.12.2001
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 2001-04196
MT-dato: 22.10.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 37.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 107.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 107.70