Legemiddelvisning

Febuxostat Accord - 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Febuxostat Accord
Virkestoff: Febuksostat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 80 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M04AA03
Varenummer: 576094

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 17-11799
MT-dato: 22.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 254.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 360.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 360.10

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat

Funn viser signifikant økt risiko for død hos pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig kardiovaskulær sykdom som behandles med febuksostat sammenlignet med allopurinol.

Les mer her

Les mer

Byttbare legemidler

Adenuric (2care4 ApS)

Adenuric (Menarini International O.L. SA)