Legemiddelvisning

Febuxostat Accord - 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Febuxostat Accord
Virkestoff: Febuksostat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 80 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M04AA03
Varenummer: 576094

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 17-11799
MT-dato: 22.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 254.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 360.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 360.10