Legemiddelvisning

Thalidomide Celgene - 50 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Thalidomide Celgene
Virkestoff: Talidomid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX02
Varenummer: 025917

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Celgene Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/08/443/001
MT-dato: 16.04.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3251.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 4182.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. For kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.