Legemiddelvisning

Duloxetine Mylan - 60 mg

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Duloxetine Mylan
Virkestoff: Duloksetinhydroklorid
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke: 60 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N06AX21
Varenummer: 249737

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2021
MT-status: Har MT
Innehaver: Mylan Pharmaceuticals Limited
MT-nummer: EU/1/15/1010/018
MT-dato: 19.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -