Legemiddelvisning

Cimalgex - 30 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cimalgex
Virkestoff: Cimikoksib
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 32 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AH93
Varenummer: 553869

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: VETOQUINOL SA
MT-nummer: EU/2/10/119/006
MT-dato: 18.02.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -