Legemiddelvisning

Flixotide - 50 mikrog/ dose

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Flixotide
Virkestoff: Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 50 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03BA05
Varenummer: 077986

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.05.2017
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Hellas
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 16-11377
MT-dato: 31.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 71.04
Maksimal utsalgspris for apotek: 126.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 126.80