Legemiddelvisning

Trecondi - 1 g

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trecondi
Virkestoff: Treosulfan
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01AB02
Varenummer: 571973

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medac - Gesellschaft für klinische Spezialpräparate Gmbh - Wedel
MT-nummer: EU/1/18/1351/001
MT-dato: 20.06.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1179.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1539.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -