Legemiddelvisning

Atorvastatin Pensa - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Atorvastatin Pensa
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2015
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Pensa Pharma AB
MT-nummer: 08-6473
MT-dato: 06.01.2011
MT avregistrert dato: 16.11.2023