Legemiddelvisning

Eligard - 7.5 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Eligard
Virkestoff: Leuprorelinacetat
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 7.5 mg
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 1 stk
Ferdigfylt sprøyte 7.5 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L02AE02
Varenummer: 020427

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma (NUF)
MT-nummer: 04-2881
MT-dato: 04.04.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1015.18
Maksimal utsalgspris for apotek: 1336.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1336.90

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Feilhåndtering av depotlegemidler som inneholder Leuprorelin kan føre til manglende effekt

Legemidler som inneholder leuprorelin og frigjøres gradvis skal kun klargjøres og administreres av helsepersonell som er kjent med prosedyrene. Følg nøye instruksjonene for rekonstituering og administrering.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer