Legemiddelvisning

Eligard - 7.5 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Eligard
Virkestoff: Leuprorelinacetat
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 7.5 mg
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 1 stk
Ferdigfylt sprøyte 7.5 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L02AE02
Varenummer: 020427

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma (NUF)
MT-nummer: 04-2881
MT-dato: 04.04.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1015.18
Maksimal utsalgspris for apotek: 1336.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1336.90