Legemiddelvisning

TachoSil - 5.5 mg/ cm2 / 2 IE/ cm2

Matriks til vevslim

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: TachoSil
Virkestoff: Humanfibrinogen / Trombin, human
Legemiddelform: Matriks til vevslim
Styrke: 5.5 mg/ cm2 / 2 IE/ cm2
Pakning: Blisterpakning 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BC30
Varenummer: 172250

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Austria GmbH
MT-nummer: EU/1/04/277/005
MT-dato: 15.07.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1663.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 2156.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -