Legemiddelvisning

Vetmedin vet - 5 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vetmedin vet
Virkestoff: Pimobendan til dyr
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QC01CE90
Varenummer: 487961

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: 14-10418
MT-dato: 21.08.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -