Legemiddelvisning

Buprefarm - 20 mikrog/ time

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Buprefarm
Virkestoff: Buprenorfin
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 20 mikrog/ time
Pakning: Plaster 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AE01
Varenummer: 522039

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 15-10647
MT-dato: 27.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 246.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 374.70
Trinnpris: 360.70
Refusjonspris: 360.70