Legemiddelvisning

Entecavir Teva Pharma B.V. - 0.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Entecavir Teva Pharma B.V.
Virkestoff: Entekavirmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF10
Varenummer: 530461

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva Sweden AB
MT-nummer: 16-11249
MT-dato: 15.02.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3482.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 4476.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -