Legemiddelvisning

Aerius - 2.5 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aerius
Virkestoff: Desloratadin
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R06AX27
Varenummer: 096124

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.06.2008
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: EU/1/00/160/038
MT-dato: 23.04.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -