Legemiddelvisning

Amodip - 1.25 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Amodip
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 1.25 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QC08CA01
Varenummer: 198050

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ceva Santé Animale
MT-nummer: 13-9890
MT-dato: 11.02.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -