Legemiddelvisning

Advate - 500 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Advate
Virkestoff: Oktokog alfa
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 IE
Pakning: Tokammerhetteglass 2 ml
Adapter 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD02
Varenummer: 169939

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Manufacturing Austria AG
MT-nummer: EU/1/03/271/018
MT-dato: 29.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2983.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 3859.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -