Legemiddelvisning

Donepezil Sandoz - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Donepezil Sandoz
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Boks 250 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 368775

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2019
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 07-5057
MT-dato: 09.12.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -