Legemiddelvisning

Cystadrops - 3.8 mg/ ml

Øyedråper, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cystadrops
Virkestoff: Merkaptaminhydroklorid
Legemiddelform: Øyedråper, oppløsning
Styrke: 3.8 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01XA21
Varenummer: 382318

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Recordati Rare Diseases
MT-nummer: EU/1/15/1049/001
MT-dato: 19.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9800.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 12592.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -